D’orfes a persones modèliques

Paripally, Kerala

Amma va visitar la Llar d'Infants Amrita en Paripally, Kerala, per celebrar els 30 anys d'existència d'aquest orfenat. També va tenir lloc una gran reunió d'ex alumnes per celebrar aquesta ocasió.

En el seu discurs, Amma va dir: "En aquest moment en què som testimonis d'un deteriorament dels valors humans bàsics, aquesta trobada suposa l'inici d'un bon model a seguir per a la societat.”

"Una bona acció sempre és essencial per al consol espiritual. Per tant, la unitat i l'amistat entre els exalumnes es pot veure com una intervenció divina.”

From orphans to role models

Paripally, Kerala

Amma visited Amrita Children's Home in Paripally, Kerala to celebrate 30 years of caring for the orphanage. A large gathering of alumni was also held to honor the occasion.

“At a time when we witness a deterioration in basic human values, such a get-together would definitely set a good role model for society,” said Amma.

“Good action is always essential for spiritual solace and the unity and friendship among the alumni members can be seen as a divine intervention.”

De huérfanos a personas modélicas

Paripally, Kerala

Amma visitó el Hogar de Niños Amrita en Paripally, Kerala, para celebrar los 30 años de existencia de este orfanato. También tuvo lugar una gran reunión de ex alumnos para celebrar esta ocasión.

En su discurso, Amma dijo: "En este momento en que somos testigos de un deterioro de los valores humanos básicos, este encuentro supone el inicio de un buen modelo a seguir para la sociedad.

"Una buena acción siempre es esencial para el consuelo espiritual. Por tanto, la unidad y la amistad entre los exalumnos puede verse como una intervención divina".

Reconstrucció d'una comunitat a Itàlia després dels terratrèmols de 2016

Valfornace, Itàlia

La regió de Marche, al centre d'Itàlia, va ser assotada per una sèrie de forts terratrèmols en 2016 que van destruir diverses ciutats i pobles, inclosa la famosa ciutat de Amatrice i el municipi de Valfornace a la província de Macerata.

El procés de reconstrucció i el retorn a una vida normal ha estat lent. Els ciutadans d'aquestes àrees continuen afrontant dificultats a causa de la manca d'infraestructura.

"S'havien destruït el cent per cent de les instal·lacions públiques a causa de terratrèmol. I ara, gràcies a Amma i els seus voluntaris, tenim un nou i esplèndid centre comunitari ", va dir Massimo Citracca, l'alcalde de Valfornace.

Rebuilding community in Italy after the 2016 earthquakes

Valfornace, Italy

The region of Marche in central Italy was battered by a series of strong earthquakes in 2016 that destroyed several cities and villages, including the famous city of Amatrice and the municipality of Valfornace in Macerata province.

The process of rebuilding and the return to a normal life has been slow; the citizens of these areas continue to face ongoing difficulties due to the lack of infrastructure.

“We had one hundred percent of the public facilities destroyed by the earthquake. And now, thanks to Amma and her volunteers, we have a new, splendid, community center,” said Massimo Citracca, the mayor of Valfornace.

Reconstrucción de una comunidad en Italia tras los terremotos de 2016

Valfornace, Italia

La región de Marche, en el centro de Italia, fue azotada por una serie de fuertes terremotos en 2016 que destruyeron varias ciudades y pueblos, incluida la famosa ciudad de Amatrice y el municipio de Valfornace en la provincia de Macerata.

El proceso de reconstrucción y el regreso a una vida normal ha sido lento. Los ciudadanos de estas áreas continúan afrontando dificultades debido a la falta de infraestructura.

“Se habían destruido el cien por ciento de las instalaciones públicas a causa del terremoto. Y ahora, gracias a Amma y sus voluntarios, tenemos un nuevo y espléndido centro comunitario”, dijo Massimo Citracca, el alcalde de Valfornace.

La promesa d'una dona gran australiana de protegir dones i nens del seu clan

Galupa, Austràlia

Ella ha decidit la seva missió en la vida: qualsevol dona o nen de la seva comunitat indígena que necessiti protecció pot venir i quedar-se amb ella. Gayili Banduk Marika Yunupingu ha obert la seva porta als que pateixen violència domèstica o consideren el suïcidi com l'única sortida.

Galupa és una extensió de terra al llarg de la costa de la península de Gove al nord-est d'Arnhem Land, Territori del Nord. És la pàtria tradicional de la gent de la nació Yolngu. Una companyia minera un cop li va oferir a Gayili, dona del clan Gumatj, tres milions de dòlars per la propietat. No obstant això, ella es va negar perquè considera que és un deure respectar i protegir la seva herència.

One Australian Elder’s promise to protect the women and children of her clan

Galupa, Australia

She has made it her mission in life: any woman or child of her Indigenous community who needs protection can come and stay with her. Gayili Banduk Marika Yunupingu has opened her door to those who suffer from domestic violence or consider suicide as the only way out.

Galupa is a tract of land along the shore of Gove Peninsula in North East Arnhem Land, Northern Territory. It is the traditional homeland of the people of the Yolngu Nation. A mining company once offered Gayili, who is a Gumatj Clan Elder, three million dollars for the property. However, she refused because she considers it a duty to respect and protect her heritage.

Until recently, the only shelter was a tin-plate open shed. Traditional Cultural Practices - an NGO with projects centered on the region’s First Nation People - and Amma Australia partnered to build an insulated and air-conditioned demountable home to protect the residents from the area’s extreme weather.

La promesa de una anciana australiana de proteger a mujeres y niños de su clan

Galupa, Australia

Ella ha decidido su misión en la vida: cualquier mujer o niño de su comunidad indígena que necesite protección puede venir y quedarse con ella. Gayili Banduk Marika Yunupingu ha abierto su puerta a quienes sufren violencia doméstica o consideran el suicidio como la única salida.

Galupa es una extensión de tierra a lo largo de la costa de la península de Gove en el noreste de Arnhem Land, Territorio del Norte. Es la patria tradicional de la gente de la nación Yolngu. Una compañía minera una vez le ofreció a Gayili, anciana del clan Gumatj, tres millones de dólares por la propiedad. Sin embargo, ella se negó porque considera que es un deber respetar y proteger su herencia.

La Universitat Amrita és nomenada la millor universitat privada de l'Índia per un sistema de classificació internacional

Londres, Anglaterra

Amma va rebre un certificat de l'organització Times Higher Education World University Rankings (THE), que va nomenar a la Universitat de Amrita la institució privada número u de l'Índia. Duncan Ross, director de Dades de THE, va presentar el premi a Londres.

"Em complau poder presentar aquest certificat perquè la Universitat Amrita és realment una excel·lent institució i una de les universitats líders en el món actual", va dir Ross.

"El que més m'impressiona de la Universitat d’Amrita sota el lideratge de la cancellera Amma és la forma molt diferent en què s'aborden els coneixements i l'aprenentatge. No només diuen segueix-nos, vinguin amb nosaltres, sinó que diuen que caminarem i treballarem junts per portar aquest coneixement i aprenentatge a les comunitats de tot el món.”

Tienes que aceptar nuestras cookies para poder disfrutar de la mejor experiencia posible en este sitio Web. We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information