Recognized by UNESCO for #OrangetheWorld Campaign in Indian villages

The voices of both women and men from villages across India were heard as they made the decision to take part in UN Women’s 16-day campaign of Activism against Gender-Based Violence. With partners around the world, they carried the theme of “Orange the World: End Violence against Women and Girls”.

Dr Bhavani Rao is the UNESCO Chair in Gender Equality & Women’s Empowerment at Amrita Vishwa Vidyapeetham (Amrita University). With AMMACHI Labs staff in the villages, they were able to galvanize people to record moving video messages with their phones. Participants spoke about the urgent need to denounce gender-based violence and called for unity and activism.

Reconocimiento de la UNESCO por la campaña #OrangetheWorld en pueblos indígenas

Se escucharon las voces de hombres y mujeres de pueblos de toda la India cuando decidieron participar en la  Campaña de activismo de 16 días de la ONU de Mujeres contra la violencia de género. Con socios de todo el mundo, se trató bajo el lema "Orange the World” cómo poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

La Dra. Bhavani Rao es la directora de la Cátedra UNESCO de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer de la Universidad Amrita Vishwa Vidyapeetham. A través del  personal de los Laboratorios Ammachi en las aldeas, se animó a la gente para que  grabara mensajes de video con sus teléfonos. Los participantes hablaron sobre la urgente necesidad de denunciar la violencia de género y pidieron unidad y activismo.

L'Hospital Amrita s'uneix a el Govern de Kerala per començar les vacunes COVID-19

El llançament de la campanya de vacunació contra COVID-19 de l'Índia és la més gran del seu tipus al món. El Districte de Ernakulam, Kerala i l'Hospital Amrita han constituït una Associació Públic-privada (APP) única per vacunar els treballadors de la salut a l'Hospital Amrita.

Amrita Hospital joins hands with the Kerala Government to begin COVID-19 vaccinations

With its launch today, India's COVID-19 vaccination drive is the largest of its kind in the world. The District of Ernakulam, Kerala and Amrita Hospital have formed a unique Public-Private Partnership (PPP) to vaccinate health care workers there.

The Kadavanthara Urban Public Health Center will be managed by Amrita Hospital and set up in a way that other health centers can easily emulate. It is equipped with medical teams, an ambulance, necessary physical facilities and awareness posters.

El Hospital Amrita se une al Gobierno de Kerala para comenzar las vacunas COVID-19

Con su lanzamiento en el día de hoy, la campaña de vacunación contra COVID-19 de la India es la más grande de este tipo en el mundo. El Distrito de Ernakulam, Kerala y el Hospital Amrita han constituido una Asociación Público-Privada (PPP) única para vacunar a los trabajadores de la salud.

El Centro de Salud Pública Urbana de Kadavanthara será administrado por el Hospital Amrita y se configurará de una manera que otros centros de salud puedan emular fácilmente. Cuenta con equipos médicos, una ambulancia, las instalaciones físicas necesarias y carteles de sensibilización.

L'Hospital Amrita llança un kit purificador d'aire de baix cost per a treballadors de la salut

Els Hospitals Amrita i AMMACHI Labs han col·laborat per desenvolupar des de zero un tipus de tecnologia que permet crear equips de protecció per a treballadors de la salut i que serà molt més assequible en països en vies de desenvolupament. Protegeix de la infecció a través de partícules de virus en aerosol i, per descomptat, és una necessitat urgent durant la pandèmia de COVID-19.

El kit es diu PAPR (abreviatura en anglès de respirador purificador d'aire motoritzat) i s'utilitza per subministrar aire purificat als professionals mèdics en àrees propenses a infeccions. Els PAPR són generalment més segurs, més còmodes i reutilitzables en comparació amb els PPE (equip de protecció personal) que s'usen juntament amb les mascaretes N95. Però l'alt preu dels PAPR ha significat que no s'hagin utilitzat àmpliament en els països en vies de desenvolupament.

Amrita Hospital launches a low-cost air purifier kit for healthcare workers

Kochi, Kerala, India

Amrita Hospitals and AMMACHI Labs have collaborated to develop from scratch a type of protection equipment for healthcare workers that will be much more affordable in developing countries. It protects from infection via aerosolized virus particles, and of course, is of urgent need during the COVID-19 pandemic.

The kit is called PAPR - short for Powered Air Purifying Respirator - and is used to supply purified air to medical professionals in infection-prone areas. PAPRs are generally safer, more comfortable, and reusable as compared to the PPEs (personal protective equipment) used in conjunction with N95 masks. But the high price has meant they have not been widely used in developing nations.

El Hospital Amrita lanza un kit purificador de aire de bajo costo para trabajadores de la salud

Los Hospitales Amrita y AMMACHI Labs han colaborado para desarrollar desde cero un tipo de tecnología que permite crear equipos de protección para trabajadores de la salud y que será mucho más asequible en países en vías de desarrollo. Protege de la infección a través de partículas de virus en aerosol y, por supuesto, es una necesidad urgente durante la pandemia de COVID-19.

El kit se llama PAPR (abreviatura en inglés de respirador purificador de aire motorizado) y se utiliza para suministrar aire purificado a los profesionales médicos en áreas propensas a infecciones. Los PAPR son generalmente más seguros, más cómodos y reutilizables en comparación con los PPE (equipo de protección personal) que se usan junto con las máscarillas N95. Pero el alto precio de los PAPR ha significado que no se hayan utilizado ampliamente en los países en vías de desarrollo.

Restauració després de l’estiu negre d’Austràlia

Austràlia

Hi ha més amor en aquest món que odi. Més bellesa que lletjor. Més innocència que culpa. Amb això en ment, un ancià Yuin de First Nations va decidir liderar la restauració d'arbres i plantes en àrees devastades pels incendis forestals massius d'Austràlia de l'estiu passat.

"És responsabilitat de totes les persones la cura de la nostra Mare principal que dóna a llum tot el que necessitem per sobreviure i ser nodrits", diu l'oncle Max, com se'l coneix respectuosament.

Healing after Australia’s Black Summer

Australia

There is more love in this world than hatred. More beauty than ugliness. More innocence than guilt. With this in mind, a First Nations Yuin Elder decided to lead the restoration of trees and plants in areas devastated by Australia’s massive bushfires last summer.

“To care for our primary Mother that births all we need to survive and be nourished - this responsibility belongs to all people,” says Uncle Max, as he is respectfully known.

Tienes que aceptar nuestras cookies para poder disfrutar de la mejor experiencia posible en este sitio Web. We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information