Jueves, 30 Marzo 2023 09:15

Inauguración de Civil-20 en Nagpur

Una visión de la sociedad civil, en la que el individuo, la familia, la sociedad, los mercados y el estado  sean conscientes de  sus roles respectivos bajo una nueva luz.  El abordaje fundacional de todas las relaciones  debe basarse en la unidad, solidaridad, y por encima de todo en la compasión.

20-21 de marzo 2023, Nagpur, Maharashtra, India

La Conferencia inaugural  de Civil-20 India 2023,  bajo la presidencia del G-20 India tuvo lugar los días 20 y 21 de marzo en Nagpur. La convención de tres días, representa un compromiso oficial con el grupo G-20, que aspira a crear una plataforma de organizaciones mundiales de sociedad civil que den a conocer las aspiraciones de los pueblos ante los líderes de los países del G-20.

Tarde de Kirtans y Música india con la Dra. Rajnandini
Rohit Mistry, tablaClaudia Madhurima, violín
Sábado, 29 de abril a las 18 horas en BARCELONACentro de Yoga SatvicRambla Catalunya 100. Pral 1ªMetro Diagonal
Entrada 15€

Venta anticipada: Cristina (Athulya) - 667 25 04 84

Hasta completar aforo.

Salut Holística Integrada: Reunió inaugural del grup de treball C20

Global Health ha estat un grup de treball integral en passades cimeres de Civil 20, la qual cosa reflecteix l'actualitat dels problemes de salut quotidians. En un món que surt d'una pandèmia, el grup de treball Salut Holística Integrada (IHH) del C20 d'aquest any se centra en com el COVID-19 va emfatitzar clarament les desigualtats existents, les desigualtats i les limitacions dels nostres sistemes d'atenció mèdica i el que podem fer com a col·lectiu per salvar aquestes deficiències. Els membres d'IHH es van esforçar perquè més de 1800 participants de 51 països, inclosos 22 estats de l'Índia, participessin a la inauguració, que va tenir lloc virtualment el 19 de febrer.

Amb la determinació de trobar solucions, IHH aborda diferents maneres de reforçar els sistemes d'atenció mèdica globals a través de set subgrups: salut mental, nutrició, dones i nens, ancians i cures pal·liatives i salut holística, que inclou medicina tradicional com Ayurveda, malalties no transmissibles i One Health: examinar les malalties infeccioses i reconèixer la interdependència de la salut humana, animal i ambiental.

La cerimònia en si va ser inaugurada per l'Emb. Vijay Nambiar, Coordinador Principal, C20 juntament amb Vaidya. Rajesh Kotecha, Secretari, Ministeri AYUSH, Govern de lÍndia. AYUSH és un acrònim dels sistemes mèdics practicats a Índia que inclouen Ayurveda, Ioga i Naturopatia, Unani, Siddha i Homeopatia. Shri Kotecha va llançar el vídeo d'IHH que descriu les àrees d'enfocament del grup de treball.

En el discurs de Shri Kotecha, va compartir que la visió d'IHH es relaciona directament amb el treball del Ministeri AYUSH per regular i promoure el creixement i el desenvolupament dels sistemes tradicionals d'atenció mèdica de l'Índia. “Durant la pandèmia, treballàrem àrduament amb els sistemes de salut biomèdics per garantir que les persones rebessin avisos de salut pragmàtics per a l'autocura mitjançant l'ús de remeis casolans validats científicament i senzills, però molt efectius, per a la prevenció d'infeccions, la recuperació de la infecció i la reducció de l'estada hospitalària.

“També vam promoure la realització de ioga i meditació en quarantena per a l'autoconservació i el manteniment del benestar mental. Durant aquest procés hi han participat moltes organitzacions del servei civil amb gran sinergia”, va dir Shri Kotecha.

Va fer èmfasi en com els governs, les organitzacions de la societat civil i altres parts interessades col·laboren conjuntament per aconseguir un nou paradigma en l'atenció mèdica que s'expandeix des del simple tractament de malalties fins a la integració del benestar general i la prevenció. Des d'una perspectiva global, això suposa abordar temes com ara la mitigació de la fam i els conflictes, a més de donar suport al desenvolupament socioeconòmic.

“El sistema mèdic AYUSH a l'Índia i els sistemes mèdics tradicionals de diferents parts del món són aquí per posar tots els esforços per a la salut holística integradora a través de pràctiques basades en evidència i per garantir que tots plegats aconseguim One World, One Health [ Un Món, Una Salut]”, va concloure.

 Swami Amritaswarupananda Puri es va dirigir a la reunió com a membre de Troika - Civil 20 Índia i com a vicepresident de Mata Amritanandamayi Math. Va parlar sobre com la paraula salut va evolucionar de “hal”, que transmetia tres significats separats: saludable, complet i sant. Però aquesta expressió es va convertir en tres paraules separades a l'idioma anglès.

Continuà dient que a mesura que som testimonis de l'augment actual dels desastres naturals i els conflictes globals, la humanitat ha arribat a una necessitat imperiosa de reintegrar aquests tres conceptes a través de l'enfocament de la salut holística. Això vol dir treballar des de tres perspectives: la salut individual, la salut comunitària i la salut del nostre món natural. Per aconseguir-ho, hem de combinar els sistemes de salut tradicionals amb la medicina moderna i crear un equilibri entre la investigació científica i els coneixements ancestrals impartits pels Grans Savis.

“Hem d'acceptar el fet que la medicina moderna també té limitacions. Tot i que ha fet canvis notables en la transformació de l'àrea de la salut, no és infal·lible. Allò que la medicina moderna no pot aconseguir, ho poden fer els tractaments tradicionals i viceversa”, va dir Swamiji.

“Els metges al·lopàtics i de medicina tradicional no s'accepten, es burlen. Ja és hora que canviïn les seves actituds i aprenguin a comprendre el significat dels dos sistemes, especialment davant les amenaces fatals a què s'enfronta el nostre planeta.

“Hi va haver un temps en què una gran part de la societat ignorava el canvi climàtic. Van pensar que era un mite, però ara, quan la veritat està esquinçant la humanitat, no poden deixar d'acceptar el fet que el canvi climàtic està passant”.

Swamiji també va inaugurar el Portal Chaupal - #YouAreTheLight, que brinda als membres de la comunitat mundial l'oportunitat de compartir les seves experiències i suggeriments al camp de la salut pública. És una plataforma perquè tots expressin la seva valoració dels desafiaments que afrontem i suggereixin solucions que IHH pugui transmetre als líders del G20.

Els membres del comitè assessor internacional d'IHH són el Dr. Andy Carmone, Director de la Iniciativa d'Accés a la Salut de Clinton i Solucions de Salut Indígenes; Dr. Krish Ramachandran, Professor Associat, Anestèsia, Facultat de Medicina de Harvard; i la Dra. Sarthak Das, CEO, Aliança de Líders contra la Malària d'Àsia Pacífic. Aquests distingits membres van descriure els plans i l'estructura del grup de treball juntament amb els líders nacionals, el Dr. Jaideep C. Menon i la Dra. Priya Nair de Hospitals Amrita, Kochi.

 L'esdeveniment també va tenir l'honor de comptar amb un eminent grup d'oradors que van compartir els seus pensaments i punts de vista, inclosos: Lady Roslyn Morauta, vicepresidenta del Fons Mundial per a la Lluita contra la SIDA, la Tuberculosi i la Malària, exprimera dama de Papua Nova Guinea; K. Vijayaraghavan, exassessor científic principal del Govern de l'Índia; Dra. Soumya Swaminathan, exassessora científica, Organització Mundial de la Salut (OMS); la Dra. Bernadette Abela Ridder, Líder d'ENT - OMS; Dr. Poonam Khetrapal Singh, Director Regional per al Sud-est Asiàtic, OMS; Gorgui Diallo, director executiu de Panafricare; Muhammed Abdul Faiz, exdirector d'Educació i Capacitació Mèdica, Govern de Bangla Desh; i el Dr. MKC Nair, Director, KUHAS.

A més, IHH va tenir la sort de comptar amb la participació de representants d'altres grups de treball del G20: Narender Mehra amb Science 20 (S20) i exdegà, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS); Professor Sachin Chaturvedi amb Think 20 (T20) i director general del Sistema de Recerca i Informació per a Països en Desenvolupament (RIS); i Rajiv Vasudevan amb Business 20 (B20) i CEO, AyurVaid Hospitals. Tots van compartir les seves idees valuoses sobre com els diversos grups de compromís poden treballar junts de manera més efectiva cap a una visió comuna.

Sens dubte, va ser un espectacle encoratjador contemplar l’assistència d’un total de 1800 persones de 51 països. Aquests països van incloure Argentina, Austràlia, Àustria, Bangla Desh, Bèlgica, Brasil, Canadà, Xile, Xina, Colòmbia, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Ghana, Grècia, RAE de Hong Kong, Índia, Irlanda, Israel, Itàlia, Japó, Kenya , Kuwait, Laos, Malàisia, Maurici, Mèxic, Myanmar, Nova Zelanda, Nigèria, Níger, Macedònia del Nord, Papua Nova Guinea, Filipines, Portugal, Rússia, Senegal, Singapur, Sud-àfrica, Espanya, Suècia, Suïssa, Tanzània, Uganda , Unió dels Emirats Àrabs, Regne Unit, Estats Units i Uruguai.

En una mostra de suport, els campus de salut de la Universitat Amrita de Kochi i Faridabad van il·luminar les estàtues de Shri Sushrutha amb els colors del G20 Índia per celebrar la inauguració. Shri Sushrutha va ser un antic metge indi, i el Sushruta Samhita [el compendi de Sushruta que se li atribueix] és un dels tractats més antics sobre medicina que es conserven i es considera un text fonamental d'Ayurveda.

Foto: En una mostra de suport, els campus d'atenció mèdica de la Universitat Amrita a Kochi i Faridabad van il·luminar les estàtues de Shri Sushrutha, un antic metge indi considerat el fundador d'Ayurveda.Vídeo 1: An introduction to the mission of IHH. .                                                               Vídeo 2: The full webcast of the IHH inaugural event.

Integrated Holistic Health: Inaugural meeting of the C20 working group

Global Health has been an integral working group in past Civil 20 summits, reflecting the healthcare issues of the day. With the world exiting a pandemic, this year’s C20 Integrated Holistic Health (IHH) working group is focusing upon how COVID-19 starkly emphasised existing inequities, inequalities, and the limitations of our existing healthcare systems and what we can do as a collective to bridge these gaps. Members of IHH were inspired to have more than 1800 participants from 51 countries, including 22 states across India, take part in the inauguration, which happened virtually on February 19th.

With this resolve to finding solutions, IHH is addressing ways to reinforce global healthcare systems through seven subgroups: mental health, nutrition, women’s and children’s health, elderly and palliative care, holistic health that includes traditional medicine like Ayurveda, non-communicable diseases, and One Health – examining infectious diseases and acknowledging the interdependence of human, animal, and environmental health.

The ceremony itself was inaugurated by Amb. Vijay Nambiar, Principal Coordinator, C20 along with Vaidya. Rajesh Kotecha, Secretary, AYUSH Ministry, Government of India. AYUSH is an acronym for medical systems practised in India that include Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha, and Homeopathy. Shri Kotecha released IHH’s video that outlines the working group’s focus areas.

In Shri Kotecha’s address, he shared that IHH’s vision directly pertains to the AYUSH Ministry’s work to regulate and promote the growth and development of traditional health care systems in India. “During the pandemic, we worked hard hand-in-hand with biomedical health systems to ensure that people got pragmatic health advisories for self-care by using simple, yet very effective scientifically validated household remedies for prevention of infection, recovery from the infection, and reduced hospital stay.

“We also promoted performing yoga and meditation in quarantine for self-preservation and maintaining mental well-being. During this process many civil service organisations have participated with great synergy,” said Shri Kotecha.

He emphasised how governments, CSOs, and other stakeholders are working together to achieve a new paradigm in healthcare that expands from just treating illness to integrating overall wellness and prevention. From a global perspective, this includes addressing issues such as the mitigation of hunger and conflict, alongside supporting socio-economic development.

“The AYUSH medical system in India and traditional medical systems from different parts of the world are here to put in all the efforts for integrative holistic health through evidence-based practices and to ensure that we all together achieve One World, One Health,” he said.

Swami Amritaswarupananda Puri addressed the gathering as a Member of Troika - Civil 20 India and as Vice-Chair of the Mata Amritanandamayi Math. He spoke about how the word health evolved from “hal” which conveyed three separate meanings: healthy, whole, and holy. But the expressions became three separate words in the English language.

He continued that as we witness today’s increase in natural disasters and global conflicts, humanity has reached a dire need to reintegrate these three concepts through the approach of holistic health. This means working from three perspectives: individual health, community health, and the health of our natural world. To achieve this, we must combine traditional health systems with modern medicine and create a balance between scientific research and ancient knowledge imparted by the Great Sages.

“We have to accept the fact that modern medicine also has its limitations. While it has made remarkable changes in transforming the area of health, it's not infallible. What modern medicine cannot accomplish traditional treatments can and vice versa,” said Swamiji.

“Allopathic and traditional medicine doctors do not accept each other, they scoff at each other. It's high time that they change their attitudes and learn to understand the significance of both systems, especially with the fatal threats that our planet is facing.

“There was a time when a huge section of society disregarded climate change. They thought it was a myth, but now when the truth is tearing at humanity, they cannot but accept the fact that climate change did happen.”

Swamiji also inaugurated the Chaupal Portal - #YouAreTheLight which provides members of the global community with an opportunity to share their experiences and suggestions in the field of public health. It is a platform for all to express their understanding of the challenges we face and suggest solutions that IHH can take to the G20 leaders.

Members of IHH’s international advisory committee include Dr. Andy Carmone, Director, Clinton Health Access Initiative and Indigenous Health Solutions; Dr. Krish Ramachandran, Associate Professor, Anaesthesia, Harvard Medical School; and Dr. Sarthak Das, CEO, Asia Pacific Leaders Malaria Alliance. These distinguished members outlined the plans for and structure of the working group along with the national leads, Dr. Jaideep C Menon and Dr. Priya Nair with Amrita Hospitals, Kochi.

The event was also honoured to have an eminent group of speakers share their thoughts and insights including: Lady Roslyn Morauta, Vice-Chair, Global Fund to Fight AIDS, TB, & Malaria, Former First Lady of Papua New Guinea, and with The Global Fund Board of Directors; K Vijayaraghavan, Former Principal Scientific Adviser to the Government of India; Dr. Soumya Swaminathan, Former Scientific Advisor, World Health Organisation (WHO); Dr. Bernadette Abela Ridder, Lead for NCDs- WHO; Dr. Poonam Khetrapal Singh, Regional Director for South-East Asia, WHO; Gorgui Diallo, CEO, Panafricare; Muhammed Abdul Faiz, Former Director of Medical Education and Training, Government of Bangladesh; and Dr. MKC Nair, Director, KUHAS.

Furthermore, IHH was fortunate to be joined by representatives from other G20 working groups: Narender Mehra with Science 20 (S20) and Ex Dean, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS); Professor Sachin Chaturvedi with Think 20 (T20) and Director General at the Research and Information System for Developing Countries (RIS); and Rajiv Vasudevan with Business 20 (B20) and CEO, AyurVaid Hospitals. All shared their valuable insights as to how the various engagement groups can most effectively work together towards our common vision.

It was certainly a heartening sight to behold a total of 1800 people from 51 countries in attendance. These countries included Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Denmark, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Hong Kong SAR, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kenya, Kuwait, Laos, Malaysia, Mauritius, Mexico, Myanmar, New Zealand, Nigeria, Niger, North Macedonia, Papua New Guinea, Philippines, Portugal, Russia, Senegal, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, and Uruguay.

In a show of support, the Amrita University Healthcare Campuses in Kochi and Faridabad illuminated their statues of Shri Sushrutha with the G20 India colours to celebrate the inauguration. Shri Sushrutha was an ancient Indian physician, and the Sushruta Samhita (Sushruta's Compendium), a treatise ascribed to him, is one of the most important surviving ancient treatises on medicine and is considered a foundational text of Ayurveda.
Photo: In a show of support, the Amrita University Healthcare Campuses in Kochi and Faridabad illuminated their statues of Shri Sushrutha, an ancient Indian physician considered the founder of Ayurveda.Vídeo 1: An introduction to the mission of IHH. .                                                               Vídeo 2: The full webcast of the IHH inaugural event.

Salud Holística Integrada: Reunión inaugural del grupo de trabajo C20

Global Health ha sido un grupo de trabajo integral en pasadas cumbres de Civil 20, lo que refleja la actualidad de los problemas de salud cotidianos. En un mundo que está saliendo de una pandemia, el grupo de trabajo Salud Holística Integrada (IHH) del C20 de este año se centra en cómo el COVID-19 enfatizó claramente las desigualdades existentes, las desigualdades y las limitaciones de nuestros sistemas de atención médica y lo que podemos hacer como colectivo para salvar estas deficiencias. Los miembros de IHH se esforzaron para que más de 1800 participantes de 51 países, incluidos 22 estados de la India, participaran en la inauguración, que tuvo lugar virtualmente el 19 de febrero.

Con la determinación de encontrar soluciones, IHH aborda distintas formas de reforzar los sistemas de atención médica globales a través de siete subgrupos: salud mental, nutrición, mujeres y niños, ancianos y cuidados paliativos y salud holística, que incluye medicina tradicional como Ayurveda,  enfermedades no transmisibles One Health: examinar las enfermedades infecciosas y reconocer la interdependencia de la salud humana, animal y ambiental.

La ceremonia en sí fue inaugurada por el Emb. Vijay Nambiar, Coordinador Principal, C20 junto con Vaidya. Rajesh Kotecha, Secretario, Ministerio AYUSH, Gobierno de India. AYUSH es un acrónimo de los sistemas médicos practicados en India que incluyen Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía. Shri Kotecha lanzó el video de IHH que describe las áreas de enfoque del grupo de trabajo.

En el discurso de Shri Kotecha, compartió que la visión de IHH se relaciona directamente con el trabajo del Ministerio AYUSH para regular y promover el crecimiento y desarrollo de los sistemas tradicionales de atención médica de la India. “Durante la pandemia, trabajamos arduamente con los sistemas de salud biomédicos para garantizar que las personas recibieran avisos de salud pragmáticos para el autocuidado mediante el uso de remedios caseros validados científicamente y sencillos, pero muy efectivos, para la prevención de infecciones, la recuperación de la infección, y reducción de la estancia hospitalaria.

“También promovimos la realización de yoga y meditación en cuarentena para la autoconservación y el mantenimiento del bienestar mental. Durante este proceso han participado muchas organizaciones del servicio civil con gran sinergia”, dijo Shri Kotecha.

Hizo se hizo hincapié en cómo los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas colaboran conjuntamente para lograr un nuevo paradigma en la atención médica que se expande desde el simple tratamiento de enfermedades hasta la integración del bienestar general y la prevención. Desde una perspectiva global, esto supone abordar temas como la mitigación del hambre y los conflictos, además de apoyar el desarrollo socioeconómico.

“El sistema médico AYUSH en la India y los sistemas médicos tradicionales de diferentes partes del mundo están aquí para poner todos los esfuerzos para la salud holística integradora a través de prácticas basadas en evidencia y para garantizar que todos juntos logremos One World, One Health [Un Mundo, Una Salud]”, concluyó.

 Swami Amritaswarupananda Puri se dirigió a la reunión como miembro de Troika - Civil 20 India y como vicepresidente de Mata Amritanandamayi Math. Habló sobre cómo la palabra salud evolucionó de “hal”, que transmitía tres significados separados: saludable, completo y santo. Pero esta expresión se convirtió en tres palabras separadas en el idioma inglés.

Continuó diciendo que a medida que somos testigos del aumento actual de los desastres naturales y los conflictos globales, la humanidad ha llegado a una necesidad imperiosa de reintegrar estos tres conceptos a través del enfoque de la salud holística. Esto significa trabajar desde tres perspectivas: la salud individual, la salud comunitaria y la salud de nuestro mundo natural. Para lograrlo, debemos combinar los sistemas de salud tradicionales con la medicina moderna y crear un equilibrio entre la investigación científica y los conocimientos ancestrales impartidos por los Grandes Sabios.

“Tenemos que aceptar el hecho de que la medicina moderna también tiene sus limitaciones. Si bien ha realizado cambios notables en la transformación del área de la salud, no es infalible. Lo que la medicina moderna no puede lograr, lo pueden hacer los tratamientos tradicionales y viceversa”, dijo Swamiji.

“Los médicos alopáticos y de medicina tradicional no se aceptan, se burlan. Ya es hora de que cambien sus actitudes y aprendan a comprender el significado de ambos sistemas, especialmente ante las amenazas fatales a las que se enfrenta nuestro planeta.

“Hubo un tiempo en que una gran parte de la sociedad ignoraba el cambio climático. Pensaron que era un mito, pero ahora, cuando la verdad está desgarrando a la humanidad, no pueden dejar de aceptar el hecho de que el cambio climático está ocurriendo”.

Swamiji también inauguró el Portal Chaupal - #YouAreTheLight, que brinda a los miembros de la comunidad mundial la oportunidad de compartir sus experiencias y sugerencias en el campo de la salud pública. Es una plataforma para que todos expresen su valoración de los desafíos que afrontamos y sugieran soluciones que IHH pueda transmitir a los líderes del G20.

Los miembros del comité asesor internacional de IHH son el Dr. Andy Carmone, Director de la Iniciativa de Acceso a la Salud de Clinton y Soluciones de Salud Indígenas; Dr. Krish Ramachandran, Profesor Asociado, Anestesia, Facultad de Medicina de Harvard; y la Dra. Sarthak Das, CEO, Alianza de Líderes contra la Malaria de Asia Pacífico. Estos distinguidos miembros describieron los planes y la estructura del grupo de trabajo junto con los líderes nacionales, el Dr. Jaideep C. Menon y la Dra. Priya Nair de Hospitales Amrita, Kochi.

El evento también tuvo el honor de contar con un eminente grupo de oradores que compartieron sus pensamientos y puntos de vista, incluidos: Lady Roslyn Morauta, vicepresidenta del Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, ex primera dama de Papua Nueva Guinea; K. Vijayaraghavan, ex asesor científico principal del Gobierno de la India; Dra. Soumya Swaminathan, ex asesora científica, Organización Mundial de la Salud (OMS); la Dra. Bernadette Abela Ridder, Líder de ENT - OMS; Dr. Poonam Khetrapal Singh, Director Regional para el Sudeste Asiático, OMS; Gorgui Diallo, director ejecutivo de Panafricare; Muhammed Abdul Faiz, exdirector de Educación y Capacitación Médica, Gobierno de Bangladesh; y el Dr. MKC Nair, Director, KUHAS.

Además, IHH tuvo la suerte de contar con la participación de representantes de otros grupos de trabajo del G20: Narender Mehra con Science 20 (S20) y exdecano, All India Institute of Medical Sciences (AIIMS); Profesor Sachin Chaturvedi con Think 20 (T20) y director general del Sistema de Investigación e Información para Países en Desarrollo (RIS); y Rajiv Vasudevan con Business 20 (B20) y CEO, AyurVaid Hospitals. Todos compartieron sus valiosas ideas sobre cómo los diversos grupos de compromiso pueden trabajar juntos de manera más efectiva hacia una visión común.

Sin duda, fue un espectáculo alentador contemplar la asistencia de un total de 1800 personas de 51 países. Estos países incluyeron Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, RAE de Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia , Kuwait, Laos, Malasia, Mauricio, México, Myanmar, Nueva Zelanda, Nigeria, Níger, Macedonia del Norte, Papua Nueva Guinea, Filipinas, Portugal, Rusia, Senegal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tanzania, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

En una muestra de apoyo, los campus de salud de la Universidad Amrita de Kochi y Faridabad iluminaron sus estatuas de Shri Sushrutha con los colores del G20 India para celebrar la inauguración. Shri Sushrutha fue un antiguo médico indio, y el Sushruta Samhita [el compendio de Sushruta que se le atribuye] es uno de los tratados más antiguos sobre medicina que se conservan y se considera un texto fundamental de Ayurveda.

Foto: En una muestra de apoyo, los campus de atención médica de la Universidad de Amrita en Kochi y Faridabad iluminaron sus estatuas de Shri Sushrutha, un antiguo médico indio considerado el fundador de Ayurveda.

Vídeo 1: Una introducción a la misión de IHH.                                                               Vídeo 2: La transmisión completa de la inauguración del grupo IHH.

UN MILLON DE LUCES - CIVIL C20 INDIA

Estamos encantados de anunciar el lanzamiento de la campaña "Un millónde luces" del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y Discapacidad del Grupo de Compromiso Civil20 de la India. Esta campaña se lanzó elDía Internacional de la Mujer y tiene como objetivo conmemorar elempoderamiento de las mujeres y promover la igualdad de género.

*Nomina ahora en https://www.c20amma.org/nominate-light

Nuestro objetivo es concienciar y animar a la gente a nominar a personas u organizaciones que hayan marcado la diferencia en el ámbito de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres.

Queremos reunir un millón de nominaciones y celebrarlas durante la GranFinal, que tendrá lugar en Odisha los días 22 y 23 de abril. Cadanominación se representará como una chispa de luz en un mapa digital global, símbolo de los esfuerzos colectivos hacia el progreso.

Únete a nosotros en esta significativa campaña y nomina a las personas,organizaciones o iniciativas que te han inspirado y han marcado una verdadera diferencia. ¡Hagamos un futuro más brillante y positivo para las mujeres de todo el mundo!

  Amma Layamritam


LAYAMRITAM - DEJA QUE TU CORAZÓN FLOREZCA

Nueva Versión Layamritam 2.0

Accede a la colección completa de los #bhajans de Amma desde un mismo sitio.

Los bhajans están categorizados por Deidad, Idioma, Año, Álbumes, y mucho más.

Suscríbete con cualquiera de las opciones de pago asequibles y flexibles y empieza a disfrutar de los Bhajans desde hoy mismo.
Puedes personalizar el aspecto y marcar las canciones favoritas.

Disponible en Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.layamritam.app&hl=en&gl=ae

App Store Store: https://apps.apple.com/es/app/layamritam/id1605384747?msclkid=32485e29ae5e11ec93927cc9544ab926

Layamritam, disfruta y comparte.

OM NAMAH SHIVAYA

CURSO MEDITACIÓN IAM35 EN SENCELLES (MALLORCA)

Descripción
La meditación y el yoga son herramientas útiles para restablecer el equilibrio interior y la claridad y la paz mentales.La técnica de meditación IAM (Meditación Integrada Ámrita)combina suaves ejercicios de relajación con un método demeditación eficaz y fácil de practicar que cualquiera puederealizar cómodamente.
Para poder hacer el curso hay que ser mayor de 18 años omayor de 16 con autorización de uno de los padres o tutor.Fecha
Domingo 28 de mayo de 2023
Horario 
De 9:00 a 17:00 horas.
Lugar
Sencelles (Mallorca).Aportación 
15 euros para gastos y alquiler de la sala.
Información sobre IAMhttps://amma-spain.org/es/meditacion-iam-2Información e inscripcionesEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Imparte
Adarsh
Observaciones
Trae ropa cómoda, calcetines, papel y bolígrafo. Puedes traer tupropia esterilla/aislante y cojín.Se agradecen los donativos para la obra humanitaria de Ammaen el mundo, a través de Embracing The World  http://es.embracingtheworld.org

La presidenta Murmo tuvo un encuentro privado de media hora con Amma. Después del encuentro la presidenta visitó el Templo Bhavatarini.

17 Marzo 2023, Amritapuri

La Presidenta de India, Droupadi Murmu, realizó una visita a Amma en el Mata Amritanandamayi Math en Amritapuri durante su gira de seis días por el sur de India. Swami Amritasvarupananda Puri, vicepresidente del Mata Amritanandamayi Math dio la bienvenida a la presidenta.  Las sannyasinis del ashram saludaron a la presidenta con los honores acostumbrados, que incluyeron adornarla con un tilak, guirnaldas y un chal.

No solo se trata de expresar gratitud  por lo que comemos,  también por el reconocimiento de la interconexión  de todos los seres y elementos  implicados en traer la comida hasta nuestros platos.

7 de Marzo, Amritapuri Ashram

Recitar Brahmarpanam antes de consumir la comida es una práctica antigua enraizada profundamente en la cultura y espiritualidad de India. Este ritual no es solo para expresar gratitud por lo que comemos, también es el reconocimiento de la interconexión entre todos los seres y elementos implicados en traer la comida hasta nuestros platos. Durante las charlas del “Desafío Gita” por los residentes del ashram, Amma explicó el significado de la recitación de Brahmarpanam  y la importancia de la paciencia en el cultivo de la vida espiritual.

Tienes que aceptar nuestras cookies para poder disfrutar de la mejor experiencia posible en este sitio Web. We use cookies to improve our website and your experience when using it. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information